Diabetische voet

Als u suikerziekte heeft.

Bij een patiënt met diabetisch mellitus (=DM) oftewel ‘suikerziekte’, kan het lichaam het bloedsuikergehalte niet meer in evenwicht houden. Bij suikerziekte kan de voet mogelijk op de lange termijn, veranderen in een ‘diabetische voet’.

Wat is een diabetische voet?

Een diabetische voet kan ontstaat, doordat de zenuw in de voet beschadigd raakt door het te hoge bloedsuikergehalte. Het gevoel verdwijnt langzaamaan en hiermee verdwijnt als het ware ook het waarschuwingsgevoel van de voet. Er kan dan gemakkelijk een wondje ontstaan zonder dat er door u iets wordt opgemerkt. Het is bekend dat een wondje bij mensen met suikerziekte niet gemakkelijk geneest. Logischerwijs betekent dit dat iemand met DM meer risico heeft op voetproblemen, dit vraagt om professionele voetzorg.

Per 2015 gaat de voetzorg DM over in Zorgprofielen 1 t/m 4

Alle diabetespatiënten moeten minstens een keer per jaar een voetscreening laten uitvoeren bij de huisarts, POH (= praktijkondersteuner van de huisarts) of specialist. Door deze screening wordt het risicoprofiel van de DM voet vastgesteld. In 2014 is de Simm’s classificatie nog van toepassing. Met ingang van 2015 geldt dat de screening zal worden ondergebracht in Zorgprofielen 1 tot en met 4.

Betrokken zorgverleners eerste lijn: als het gaat om de directe voetzorg van mensen met diabetes zijn:

• Podotherapeut
• Huisarts/ POH praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige werkzaam in de eerste lijn
• Medisch pedicure

ZORGPROFIEL 1

Bij zorgprofiel 1 wordt de behandelaar de medisch pedicure.

ZORGPROFIEL 2 TOT EN MET 4

Vanaf zorgprofiel 2 t/m 4 wordt jaarlijks het behandelplan  vastgesteld door de podotherapeut. Hij/zij bepaalt de hoeveelheid voetzorg en zal deze laten uitvoeren door een gecontracteerde medisch pedicure. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet u voetzorg geïndiceerd worden door de podotherapeut.

Betrokken zorgverleners eerste lijn: als het gaat om de directe voetzorg van mensen met diabetes zijn:

  • Podotherapeut
  • Huisarts/ praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige werkzaam in de eerste lijn
  • Medisch pedicure

De medisch pedicure behandelt voeten van mensen met diabetes en voeten met een verhoogd risico op het ontstaan van wonden.
De medisch pedicure voert gericht voetonderzoek(screening) uit, signaleert, registreert risicofactoren en klachten die mogelijk zijn ontstaan door de gevolge van neuropathie, perifeer arterieel vaatlijden. Waar nodig rapporteert de medisch pedicure gegevens en bevindingen aan andere disciplines.